......
 
  QDD60--1 带电顶升zhuan台

技术说明:

 1、顶升行程40mm,qi缸直径Ф60mm。
 2、升jiang速度自由调节,xuanzhuanxingshishoudong,180°定位。
 3、台面贴you3mm绿色橡胶板。
 4、qiguan接口M10×1。
 5、xuanzhuan台规格DyouФ330、Ф360、Ф380、Ф400、Ф410、
   Ф450、Ф500、Ф520。

友情链接:
 
 

返回首页

 

Copyright© 2008 fangying network technology. All rights reserved